Esta sección contén información sobre as competencias da Consellería de Economía, Emprego e Industria en materia de relacións Laborais