IG510I - Bases reguladoras do IGAPE para producións audiovisuais

Prazo de presentación de solicitudes: 10/12/2010 - 30/06/2011
CERRADO

IN619A - Axuda para o soterramento de infraestruturas eléctricas na Comunidade Autónoma de Galicia.

Prazo de presentación de solicitudes: 24/05/2013 - 25/06/2013
CERRADO

IN848A - Subvencións para dotación de unidades de I+D dentro das empresas.

Prazo de presentación de solicitudes: 25/01/2014 - 24/02/2014
CERRADO

IN525A - Axudas para o fomento da propiedade industrial.

Prazo de presentación de solicitudes: 25/01/2014 - 31/05/2014
CERRADO

IN422E - Axuda do Plan Renove de caldeiras de Alta Eficiencia.

Prazo de presentación de solicitudes: 27/07/2015 - 30/10/2015
CERRADO

IN851B - Bonos do programa bonos de innovación

Prazo de presentación de solicitudes: 24/09/2013 - 31/12/2015
CERRADO

IN216A - Subvencións para fomentar a remuda comercial.

Prazo de presentación de solicitudes: 31/12/2015 - 31/08/2016
CERRADO

IN856A - Axudas rede galega de aceleradoras de emprendemento innovador.

Prazo de presentación de solicitudes: 11/10/2016 - 10/11/2016
CERRADO