IN417Z - Subvencións para proxectos de mellora enerxética nas empresas - Programa Bono Enerxía Peme.

Prazo de presentación de solicitudes: 06/04/2022 - 31/08/2022
ABERTO

IN421T - Adhesión para a xestión de subvencións do plan de transición a unha mobilidade eficiente.

Prazo de presentación de solicitudes: 10/12/2021 - 15/09/2022
ABERTO

IN414C - Subvencións renovación de electrodomésticos.

Prazo de presentación de solicitudes: 23/03/2022 - 30/09/2022
ABERTO

IN421U - Subvencións plan de transición a unha mobilidade eficiente

Prazo de presentación de solicitudes: 17/01/2022 - 30/09/2022
ABERTO