Portada > > Directorio

Directorio da Consellería de Economía, Industria e Innovación

Compartir
Actualizado o: 05 setembro 2023

Consellería de Economía, Industria e Innovación

 • Edificios Administrativos - San Caetano, s/n
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 545 512/513 - Fax: 981 544 948
 • Correo-e: conselleria.economia@xunta.gal

 

Conselleira

 • María Jesús Lorenzana Somoza
  Tel.: 981 545 512/513 - Fax: 981 544 948

 

Secretaría Xeral Técnica

 • José Ramón Pardo Cabarcos
  Secretario xeral técnico
 • Edificios Administrativos - San Caetano, s/n
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 545 532/545 533 - Fax: 981 544 949
 • Correo-e: cei.secretarioxeral@xunta.gal

 

Secretaría Xeral de Industria 

 • Nicolás Vázquez Iglesias
  Secretario xeral
 • Complexo administrativo de San Lázaro s/n
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 546 823
 • Correo-e: sx.industria@xunta.gal  

 

Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais

 • Pablo Fernández Vila
  Director xeral
 • Edificios Administrativos - San Caetano, s/n
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 881 995 324 - Fax: 981 545 515
 • Correo-e: dx.pernatur@xunta.gal

 

Dirección Xeral de Comercio e Consumo

 • Manuel Heredia Pérez 
  Director xeral
 • Edificios Administrativos - San Caetano, s/n
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 545 591/545 592 - Fax: 981 545 541
 • Correo-e: cei.dxcomercio@xunta.gal

 

Gabinete do conselleiro

 • Juan Capeáns Garrido
  Xefe de gabinete
 • Edificios Administrativos - San Caetano, s/n
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 545 549

 

Gabinete de comunicación

 

Xefaturas territoriais

 • Xefatura Territorial da Coruña
  • Rúa Vicente Ferrer, 2
   15008 A Coruña
  • Tel.: 981 184 901 - Fax: 981 184 790
 • Xefatura Territorial de Lugo
  • Ronda da Muralla, nº 70
   27071 Lugo
  • Tel.: 982 294 650 - Fax: 982 294 681
 • Xefatura Territorial de Ourense
  • Rúa Curros Enríquez, 1-4º
   32003 Ourense
  • Tel.:988 386 710 - Fax: 988 386 727
 • Xefatura Territorial de Pontevedra
  • Rúa Fernández Ladreda, 43-5º
   36003 Pontevedra
   • Tel.: 986 805 204 - Fax: 986 805 246
  • Praza da Estrela, s/n
   36201 Vigo
   • Tel.: 986 817 570 - Fax: 986 817 580