Portada > > Entidades adscritas

Entidades adscritas

Compartir
Actualizado o: 03 xullo 2023

Instituto Galego do Consumo e da Competencia

 • Avenida de Gonzalo Torrente Ballester 1-5 Baixo - 15707 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 544 512- Fax: 981 544 599
 • Tel. de información ao consumidor: 900 231 123
 • Correo-e: gerencia.igc@xunta.gal
 • Web: consumo.xunta.gal

 

Instituto Galego de Promoción Económica - Igape

 • Covadonga Toca Carús
  Directora
 • Complexo Administrativo de San Lázaro, s/n -
  15703 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 541 180 / 902 300 903 - Fax: 981 541 190
 • Correo-e: director@igape.es
 • Web: www.igape.gal

 

Axencia Galega de Innovación 

 • Patricia Argerey Vilar
 • Directora
 • Rúa Airas Nunes, s/n
  15781 Santiago de Compostela
 • Tel.: 981 541 072 - Fax: 981 541 039
 • Correo-e: gain@xunta.gal
 • Web: gain.xunta.gal

 

Instituto Enerxético de Galicia - Inega

 

CIS Tecnoloxía e Deseño 

 

Centro de Supercomputación de Galicia - CESGA 

 

Fundación Pública Artesanía de Galicia 

 

Galicia Calidade

 

Xesgalicia, Sociedad Gestora de Entidades de Inversión de Tipo Cerrado, S.A.

 

Laboratorio Oficial de Metroloxía de Galicia 

 • Avenida de Galicia, nº 5, Parque Tecnolóxico de Galicia - 32901 San Cibrao das Viñas (Ourense)
 • Tel.: 988 368 124 - Fax: 988 368 125
 • Correo-e: dx.pernatur@xunta.gal