Sabías que ... Galicia conta con aceleradoras especializadas en sectores como a automoción, o agroalimentario ou o aeroespacial?

Favorecemos o emprendemento, achegando liquidez para o desenvolvemento da actividade empresarial que teñas en mente, proporcionándoche información sobre os trámites de constitución dunha empresa, o plan de negocio, a elección da forma xurídica, as ferramentas para emprender, etc.

Como conseguir financiamento

A través da posta a disposición de préstamos e microcréditos, así como bonificacións de custos para pequenas e medianas empresas.

Participar en accións formativas do Igape

Organizamos diferentes actividades formativas directamente ou colaborando con distintas entidades (concellos, universidades, consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, asociacións empresariais…) destinadas a fomentar a creación, maduración e consolidación de empresas así como a difundir a cultura emprendedora na nosa Comunidade.

Cara a unha boa regulación económica

Se es unha empresa, autónomo/a ou emprendedor/a podes achegarnos as túas propostas para impulsar unha Galicia con menos barreiras burocráticas.

Lei de simplificación e reactivación

Unha lei que pon facilidades ao investimento empresarial en Galicia.

 

Catálogos

Catálogos con información dos trámites administrativos e actuacións necesarias para a posta en marcha de proxectos.

Programa ReAcciona

A través do programa ReAcciona, a Xunta de Galicia promove o acceso a servizos de alto valor engadido co apoio de persoas expertas en ámbitos como o desenvolvemento estratéxico, a dixitalización e a innovación.