Portada > > Última normativa

Orde do 18 de xullo de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións para fomentar a remuda comercial e se procede á súa convocatoria para o ano 2014 (código de procedemento IN216A)

Compartir