Sabías que ... Galicia representa máis do 8% da produción mineira de España e se sitúa como a cuarta comunidade en valor de produción e empregos?

Realizamos a planificación, promoción, ordenación, fomento e control da minería de Galicia, co obxecto de impulsar a mellorar o coñecemento dos xacementos e das augas minerais e termais.

Axenda de Impulso da Minería Sostible de Galicia 2030

A Axenda de Impulso da Minería Sostible de Galicia 2030 é unha folla de ruta que se adapta aos novos tempos e obxectivos do sector. Así, céntrase en impulsar a modernización e o crecemento sostible da minaría que vai actuar como provedor de minerais estratéxicos para a dixitalización, e tamén na innovación tecnolóxica e o talento, así como en fomentar a integración ambiental da minaría, a economía circular e a posta en valor do patrimonio mineiro.

Plan de labores de actividades mineiras

Procedemento de presentación do plan de labores mineiras a través dun novo modelo de comunicación.

Minería de Galicia

A vida cotiá dos galegos e galegas non sería o mesmo sen a inxente actividade mineira que caracteriza á nosa comunidade.

Censo catastral mineiro de Galicia

Sistema informático que contribúe a promover o desenvolvemento mineiro de xeito sostible medioambiental e economicamente e permitirá facer unha xestión integrada, descentralizada e transparente dos dereitos mineiros de Galicia.

Documentos sometidos a información pública

Documentación de expedientes en tramitación sometidos a información pública (en período de alegacións).

Autorizacións administrativas

Consulte as autorizacións administrativas en materia de instalacións eléctricas (de distribución e transporte), de xeración, de gas e de recursos mineiros.