Censo catastral mineiro de Galicia

Compartir

Sistema informático que contribúe a promover o desenvolvemento mineiro de xeito sostible medioambiental e economicamente e permitirá facer unha xestión integrada, descentralizada e transparente dos dereitos mineiros de Galicia.

Organización/s: Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais
Tema/s: Recursos mineiros