Sabías que ... o Plan de Financiamento da Xunta apoia este ano 800 proxectos de emprendedores e pemes?

Facilitamos a información e formación a emprendedores e empresarios achegando servizos de valor ás pemes e apoiando proxectos empresariais.

Como conseguir financiamento

A través da posta a disposición de préstamos e microcréditos, así como bonificacións de custos para pequenas e medianas empresas.

Participar en accións formativas de artesanía

Os obradoiros e as asociacións profesionais de artesáns que estean interesados en participar no deseño da oferta formativa pódenlle facer chegar as súas propostas á Fundación Centro Galego da Artesanía e do Deseño a través do correo electrónico formacion.artesania@xunta.es.

Lei de simplificación e reactivación

Unha lei que pon facilidades ao investimento empresarial en Galicia.

 

Autoconsumo de enerxía eléctrica

Procedementos IN407B e IN407C: Rexistro administrativo de instalacións de autoconsumo conectadas en baixa tensión e potencia instalada menor a 100 KW

Programa ReAcciona

A través do programa ReAcciona, a Xunta de Galicia promove o acceso a servizos de alto valor engadido co apoio de persoas expertas en ámbitos como o desenvolvemento estratéxico, a dixitalización e a innovación.