Participar en accións formativas de artesanía

Compartir

Os obradoiros e as asociacións profesionais de artesáns que estean interesados en participar no deseño da oferta formativa pódenlle facer chegar as súas propostas á Fundación Pública Artesanía de Galicia a través do correo electrónico formacion.artesania@xunta.gal.

Toda a información

Contactos relacionados

Organización/s: Fundación Pública Artesanía de Galicia
Tema/s: Artesanía
Colectivo/s: Artesán/a; Asociación; Autónomo/a