Sabías que ...o Instituto Galego do Consumo e da Competencia conta cun asistente para a presentación de reclamacións en liña?

Dispoñemos de oficinas con servizos de asesoramento xurídico especializado, para intentar solucionar os conflitos de consumo, xa sexa a través da mediación ou dos Tribunais de Xustiza. 

Reclamar e denunciar

Dentro das relacións dos consumidores e usuarios cos empresarios poden producirse conflitos o que pode dar lugar a que se produza unha reclamación ou unha denuncia

Organizacións de consumidores e usuarios

As organizacións de consumidores e usuarios son entidades de carácter privado, independentes, e constituídas sen ánimo de lucro.

Laboratorio de Consumo de Galicia

É o centro no que se realizan as análises e os ensaios sobre produtos industriais non alimenticios presentes no mercado, co fin de avaliar a súa conformidade coas regulamentacións técnicas referidas tanto á calidade como á seguridade.