Portada > > Temas de interese

Temas de interese


Temos dispoñibles para consulta 70 temas de interese
Concellos emprendedores
Instituto Galego de Promoción Económica - Igape

Concellos emprendedores

A Xunta de Galicia e a Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) firmaron en outubro de 2017 un convenio de colaboración para a creación dos Concellos Emprendedores.

Mapa de apoios 2022

Información sobre os programas de axudas e servizos activos que ten dispoñibles esta consellería en materia de promoción económica, innovación, enerxía, industria forestal e comercio. Inclúen tamén cales poden ser os/as beneficiarios/as e os prazos de convocatoria en 2022.

Laboratorio Oficial de Metroloxía de Galicia - LOMG

Laboratorio Oficial de Metroloxía de Galicia - LOMG

O Laboratorio Oficial de Metroloxía de Galicia (LOMG), integrado na Secretaría Xeral de Industria da Vicepresidencia primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación, é un centro que apoia con carácter horizontal ao tecido industrial galego en actividades relacionadas coa medida, a través dunha ampla carteira de servizos tecnolóxicos (de calibración, medida, ensaio, control metrolóxico do Estado de determinados instrumentos, asesoramento e formación).

Catálogos

Catálogos con información dos trámites administrativos e actuacións necesarias para a posta en marcha de proxectos.

Iniciativas empresariais

Información sobre as iniciativas empresariais que teñen por obxecto o fomento da innovación, a internacionalización e a competitividade.

Lei de simplificación e reactivación

Unha lei que pon facilidades ao investimento empresarial en Galicia.

 

Nova axenda Industria 4.0

Nova axenda Industria 4.0

Coñeza a folla ruta da Xunta para impulsar o novo modelo industrial entre o tecido empresarial galego.

Autorizacións administrativas

Consulte as autorizacións administrativas en materia de instalacións eléctricas (de distribución e transporte), de xeración, de gas e de recursos mineiros.

Documentación ambiental

Consulte as declaracións de impacto ambiental e os plans de vixilancia en materia de instalacións eléctricas, de xeración e de gas.

Documentos sometidos a información pública

Documentación de expedientes en tramitación sometidos a información pública (en período de alegacións).