Portada > > Temas de interese

Temas de interese


Temos dispoñibles para consulta 71 temas de interese
Secretaría Xeral de Industria

Entidades habilitadas para impartir cursos de formación específica de protección contra incendios

O Real decreto 513/2017, do 22 de maio, polo que se aproba o Regulamento de instalacións de protección contra incendios establece no seu anexo III, apartado 1, que as empresas instaladoras e/ou mantedoras de instalacións de protección contra incendios deberán contar dentro do seu persoal contratado, como mínimo, cun operario cualificado para cada un dos sistemas para os que están habilitadas, podendo un mesmo operario estar cualificado para un ou varios sistemas.

Concellos emprendedores
Instituto Galego de Promoción Económica - Igape

Concellos emprendedores

A Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia regula a iniciativa galega de concellos emprendedores co obxecto de favorecer a implantación e o funcionamento das iniciativas empresariais en Galicia, con plenas garantías de sustentabilidade económica e con redución das barreiras normativas e administrativas.

Atlantic Offshore Wind Energy

Desde a Xunta de Galicia, a través da Consellería de Economía, Industria e Innovación, poñemos en marcha un programa pioneiro na enerxía eólica mariña.

Axencia Galega de Innovación - Gain

Polo Aeroespacial de Galicia

A través do Polo Aeroespacial de Galicia, a Xunta aposta de xeito decidido por xerar coñecemento e pegada industrial arredor dun sector de alto valor engadido como é o sector aeronáutico; en concreto, no ámbito dos vehículos aéreos non tripulados.

Programa de Deseño para a Innovación
Axencia Galega de Innovación - Gain

Programa de Deseño para a Innovación

O Programa de Deseño para a Innovación e a Sustentabilidade 2024 – DIFERENZA é a aposta polo deseño como ferramenta de transformación económica e social en Galicia.

Combina os obxectivos de innovación para a competitividade empresarial coa innovación responsable e social para contribuír á sostibilidade e ao benestar das persoas.

Instituto Galego de Promoción Económica - Igape

Programa ReAcciona

A través do programa ReAcciona, a Xunta de Galicia promove o acceso a servizos de alto valor engadido co apoio de persoas expertas en ámbitos como o desenvolvemento estratéxico, a dixitalización e a innovación.

Axencia Galega de Innovación - Gain

Estratexia de Consolidación da Biotecnoloxía

A Estratexia de Consolidación do Sector Biotecnolóxico de Galicia é o compromiso decidido da Xunta de Galicia por afianzar as accións de impulso e fortalecer as bases para afrontar con garantías o período ata 2025. Galicia busca así situarse estratexicamente en posicións de liderado nunha das áreas con maior proxección económica, científico-tecnolóxica e social durante a próxima década.

Instituto Galego de Promoción Económica - Igape

Galicia, camiño de futuro

Desde a Xunta de Galicia, dentro do traballo que se desenvolve desde diferentes ámbitos para atraer novos investimentos e facilitar a implantación de empresas, ofrecemos información cos principais datos económicos e potencialidades coas que conta Galicia.

Instituto Galego de Promoción Económica - Igape

Saír ao mercado exterior

Apoiamos as iniciativas de internacionalización cun amplo abano de servizos e axudas financeiras tanto en orixe como en destino. 

Laboratorio Oficial de Metroloxía de Galicia - LOMG

Laboratorio Oficial de Metroloxía de Galicia - LOMG

O Laboratorio Oficial de Metroloxía de Galicia (LOMG), integrado na Secretaría Xeral de Industria da Vicepresidencia primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación, é un centro que apoia con carácter horizontal ao tecido industrial galego en actividades relacionadas coa medida, a través dunha ampla carteira de servizos tecnolóxicos (de calibración, medida, ensaio, control metrolóxico do Estado de determinados instrumentos, asesoramento e formación).