Portada > > Perfil do contratante

Perfil do contratante

Compartir
Actualizado o: 27 setembro 2023

Órgano de contratación: Consellería de Economía, Industria e Innovación
        

 • Lugar de presentación das ofertas
  Rexistro Xeral da Xunta de Galicia
  Edificios Administrativos - San Caetano, s/n -
  15781 Santiago de Compostela (A Coruña)
  Galicia - España
  Tel.: 981 545 526 / 881 995 663
  Fax: 981 544 949

Nas seguintes ligazóns dáse acceso aos procedementos de contratación da consellería segundo a fase do procedemento na que se atopen: