Sabías que ...os Concellos Emprendedores teñen prioridade en diferentes convocatorias de axudas para impulsar a competitividade empresarial?

Colaboramos cos concellos para adecuar os seus equipamentos comerciais e modernizar o comercio de proximidade, ao tempo que poñemos á súa disposición financiamento para mellorar a súa eficiencia enerxética e modernizar os seus parques empresariais

Supresión de licenzas municipais (Lei de emprendemento)

Resolucións de dúbidas para concellos e técnicos municipais nos supostos prácticos de comunicación previa para o exercicio de actividades.

Entidades de Certificación de Conformidade Municipal (Eccom)

As Eccom desenvolven actuacións de certificación, verificación, inspección e control da conformidade de instalacións, establecementos e actividades coa normativa aplicable no ámbito municipal.

Concellos emprendedores

A Xunta de Galicia e a Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) firmaron en outubro de 2017 un convenio de colaboración para a creación dos Concellos Emprendedores.