Sabías que ...o Igape dispón de axudas para facilitar a transformación dixital das pemes galegas?

Apoiamos todas as actividades que contribúan a mellorar o sistema produtivo galego, facilitando os procesos de creación, consolidación e crecemento empresarial.

Apoio aos clústeres

Promovemos unha estratexia de traballo en común cos clústeres galegos para ofrecer unha imaxe conxunta cara ao exterior, buscar socios para proxectos europeos, formar para acadar a excelencia na xestión dos clústeres e habilitar novos espazos compartidos para xerar novas sinerxías.

Impulsar a competitividade

O crecemento económico está indiscutiblemente asociado á capacidade do tecido produtivo para ofertar produtos atractivos e a unha produción máis eficiente, de xeito que en suma sexa unha oferta competitiva, é dicir, elixible polo cliente

Iniciativas empresariais

Información sobre as iniciativas empresariais que teñen por obxecto o fomento da innovación, a internacionalización e a competitividade.

Programa ReAcciona

A través do programa ReAcciona, a Xunta de Galicia promove o acceso a servizos de alto valor engadido co apoio de persoas expertas en ámbitos como o desenvolvemento estratéxico, a dixitalización e a innovación.