Axenda de Impulso da Minería Sostible de Galicia 2030

Compartir

A Axenda de Impulso da Minería Sostible de Galicia 2030 é unha folla de ruta que se adapta aos novos tempos e obxectivos do sector. Así, céntrase en impulsar a modernización e o crecemento sostible da minaría que vai actuar como provedor de minerais estratéxicos para a dixitalización, e tamén na innovación tecnolóxica e o talento, así como en fomentar a integración ambiental da minaría, a economía circular e a posta en valor do patrimonio mineiro.

Organización/s: Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais
Tema/s: Recursos mineiros