Portada > > Biblioteca

Guía básica do autónomo

Compartir
Fonte de información: Instituto Galego de Promoción Económica - Igape

Aborda os principais aspectos implícitos no desenvolver diario da xestión de calquera autónomo, con independencia do seu ámbito de actividade

Colectivo/s: Autónomo/a