Portada > > Iniciativas

Orde do 26 de abril de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións para o fomento da comercialización da artesanía galega e se convocan para o ano 2022 (código de procedemento IN201G)

Compartir
Fonte de información: Dirección Xeral de Comercio e Consumo

Esta orde ten por obxecto aprobar as bases polas que se rexerá a concesión das subvencións para o fomento da comercialización da artesanía

Documentos relacionados

Contactos relacionados

  • Máis información e resolución de dúbidas

    Teléfono: Dirección Xeral de Comercio: 881 999 178/981 545 597; Fundación Pública Artesanía de Galicia: 881 999 171/881 999 175; 012 (desde o resto do Estado: 902 12 0012)
    Correo-e: cei.dxc.axudas@xunta.gal

Organización/s: Dirección Xeral de Comercio e Consumo