Portada > > Iniciativas

Orde do 8 de abril de 2022, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión das bolsas de formación na Dirección Xeral de Comercio e Consumo e se procede a súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento IN225A)

Compartir
Fonte de información: Dirección Xeral de Comercio e Consumo

Esta orde ten por obxecto aprobar as bases que rexerá a concesión de catro bolsas de formación na Dirección Xeral de Comercio e Consumo