Portada > > Última normativa

Resolución do 21 de xullo de 2014, da Dirección Xeral de Comercio, pola que se lle dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 25 de febreiro de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións ás asociacións de comerciantes sen fins de lucro, de ámbito superior ao municipal ou federacións, para a revitalización do comercio de proximidade e incentivación da demanda comercial e se procede á súa convocatoria (IN 220A)

Compartir