Portada > > Última normativa

Última normativa


Temos dispoñibles para consulta 14 normativas
Secretaría Xeral Técnica; Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais; Instituto Galego de Promoción Económica - Igape

Decreto lexislativo 1/2015, do 12 de febreiro, polo que se aproba o texto refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de política industrial