Catálogos

Compartir

Catálogos con información dos trámites administrativos e actuacións necesarias para a posta en marcha de proxectos.

Co obxectivo de simplificar e recoller nun único documento todos os trámites necesarios para a implantación de iniciativas empresariais na nosa comunidade, desde a Xunta de Galicia, en cumprimento do mandato legal establecido na Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia, poñemos á disposición da cidadanía unha serie de catálogos.

Tema/s: Emprendemento; Comercio; Artesanía
Colectivo/s: Emprendedor/a; Comerciante; Artesán/a; Empresa enerxética
Feitos vitais: Crear unha empresa