Normativa comercial

Compartir

Co obxectivo de continuar mellorando a calidade do sector comercial galego e o servizo que se presta aos consumidores, achegamos información sobre a lexislación de aplicación. 

No seguinte documento recóllense os principais aspectos da normativa en relación cos horarios comerciais, as promocións de vendas; as follas de reclamacións e garantías e os prezos e medios de pagamento.

Toda a información

Contactos relacionados

Organización/s: Vicepresidencia Primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación
Tema/s: Comercio
Colectivo/s: Comerciante