Reclamar e denunciar

Compartir
Fonte de información: Instituto Galego do Consumo e da Competencia

Dentro das relacións dos consumidores e usuarios cos empresarios poden producirse conflitos o que pode dar lugar a que se produza unha reclamación ou unha denuncia

Deben cumprirse unha serie de presupostos para que, no seu caso, se poida proceder á súa tramitación. Unha reclamación ou denuncia debe ser sempre dun consumidor ou usuario fronte a un empresario. Neste sentido, desde o punto de vista da protección dos consumidores, nunca serán admitidas aquelas reclamacións ou denuncias nas que o que se dilucide sexa unha relación entre empresarios ou entre consumidores. Por outra parte tampouco se terán en consideración aquelas reclamacións ou denuncias de empresarios fronte a un empresario.

Ademais do anterior, non é suficiente que as partes en conflito teñan o carácter de empresario por un lado e de consumidor ou usuario por outro, senón que o conflito derive dunha relación de consumo, isto é, que se produza cando un consumidor acode a un empresario para a obtención dun ben ou servizo porque é o obxecto da súa empresa. Partindo do anterior, é cando por un consumidor ou usuario se pode presentar unha reclamación ou denuncia fronte a un empresario, o que obriga a explicar a distinción entre reclamación e denuncia.

Toda a información

Ligazóns relacionadas

Contactos relacionados

  • Teléfono de información ao consumidor

    Teléfono: 900 231 123

Organización/s: Instituto Galego do Consumo e da Competencia
Tema/s: Consumo
Colectivo/s: Consumidor/a
Feitos vitais: Presentar unha reclamación