Servizos á túa medida

Compartir

Servizos da Axencia Galega de Innovación - GAIN  ao ecosistema galego de innovación.

  • Información: a Axencia achega información a través de boletíns periódicos, novas na web, eventos organizados pola xeografía galega, etc.
  • Dinamización do ecosistema da innovación: servizos dispoñibles a través da  Plataforma de Innovación Galega -Pinng
  • Servizos avanzados: prestados por persoal da Axencia e a través dos Centros Tecnolóxicos propios de GAIN (CIS Madeira, CIS Deseño e Tecnoloxía) e dos Centros nos cales a Axencia forma parte destacable do seu padroado (CESGA, Tecnópole)
  • Iniciativas de innovación/talento: leccións de dinamización prestados pola Axencia no ámbito das aceleradoras de empresas.

Contactos relacionados

Organización/s: Axencia Galega de Innovación - Gain
Tema/s: Innovación
Colectivo/s: Centro tecnolóxico; Investigador/a
Feitos vitais: Innovar