Estratexia de Consolidación da Biotecnoloxía

Compartir
Fonte de información: Axencia Galega de Innovación - GAIN

A Estratexia de Consolidación do Sector Biotecnolóxico de Galicia é o compromiso decidido da Xunta de Galicia por afianzar as accións de impulso e fortalecer as bases para afrontar con garantías o período ata 2025. Galicia busca así situarse estratexicamente en posicións de liderado nunha das áreas con maior proxección económica, científico-tecnolóxica e social durante a próxima década.

Organización/s: Axencia Galega de Innovación - Gain
Tema/s: Innovación
Colectivo/s: Centro tecnolóxico; Investigador/a; Empresa; Peme
Feitos vitais: Innovar