Equilibrar o territorio

Compartir

Son varias as liñas de axudas específicas que a Consellería de Economía e Industria, a través do Igape, ten dispoñibles para a dinamización do tecido empresarial. Teñen por obxecto achegar riqueza e equilibrio socioeconómico a determinadas zonas do territorio.

Contactos relacionados

  • Instituto Galego de Promoción Económica

    Teléfono: 900 815 151
    Correo-e: informa@igape.es

Organización/s: Instituto Galego de Promoción Económica - Igape
Colectivo/s: Investidor/a
Feitos vitais: Investir en Galicia