Transferir os resultados da investigación ao mercado

Compartir
Fonte de información: Axencia Galega de Innovación - GAIN

A valorización do coñecemento tradúcese na capacidade de xerar propostas empresariais innovadoras e intensivas en coñecemento a partir da investigación ou da propia experiencia empresarial, dándolle utilidade económica e social.

Concrétanse a miúdo a través de procesos de spin-off e start-ups, na comercialización dos resultados de investigación a través da xestión da propiedade intelectual e da transferencia de tecnoloxía.

Neste eido, a Xunta conta con programas como o Ignicia, en colaboración coa Fundación Barrié, ou as Unidades Mixtas de Investigación, que impulsan a cooperación entre empresas e centros de coñecemento.

 

Contactos relacionados

Organización/s: Axencia Galega de Innovación - Gain
Colectivo/s: Investigador/a; Centro tecnolóxico