Procesos selectivos da Axencia Galega de Innovación

Compartir
Fonte de información: Axencia Galega de Innovación - GAIN

Todas as resolucións de procesos selectivos da Axencia para cobertura de postos, listaxes de persoas admitidas e/ou excluídas, tribunais de selección designados...

Toda a información

Contactos relacionados

Organización/s: Axencia Galega de Innovación - Gain
Colectivo/s: Investigador/a