Esta sección contén información sobre materias competencia da Consellería de Economía, Emprego e Industria en relación coa economía social, o cooperativismo, as sociedades laborais e os centros especiais de emprego.