Sabías que ... a nova Estratexia de Especialización Intelixente de Galicia (RIS3) busca incrementar o número de pemes innovadoras e fomentar unha I+D+i orientada a abordar os retos da sociedade galega?

A Axencia Galega de Innovación incorpora unha nova cultura de xestión con maior flexibilidade e dirixida á obtención de resultados, para conseguir unha maior eficiencia na articulación dos seus instrumentos de apoio e o desenvolvemento das políticas públicas.

Axudámosche a innovar

Poñemos á túa disposición un completo conxunto de axudas, dentro da aposta pola I+D+I e a valorización dos resultados do Sistema Galego de Innovación.

Servizos á túa medida

Servizos da Axencia Galega de Innovación - GAIN  ao ecosistema galego de innovación.

Acelerar os procesos de innovación

A Axencia Galega de Innovación apoia e participa en distintas iniciativas e programas para a estimulación e consolidación de novos proxectos empresariais innovadores baseados no coñecemento e de vangarda tecnolóxica, actuacións enmarcadas nos obxectivos do Programa de Emprendemento Innovador da estratexia de especialización intelixente RIS3.

Mapa de apoios 2022

Información sobre os programas de axudas e servizos activos que ten dispoñibles esta consellería en materia de promoción económica, innovación, enerxía, industria forestal e comercio. Inclúen tamén cales poden ser os/as beneficiarios/as e os prazos de convocatoria en 2022.