RESOLUCIÓN do 17 de abril de 2023, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se outorga autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción das instalacións relativas ao proxecto do parque eólico As Encrobas, sito nos concellos de Cerceda, Carral e Ordes (A Coruña) e promovido por Naturgy Renovables, S.L.U. (expediente IN408A 2020/093).

Compartir
Actualizado o: 06 xuño 2023