RESOLUCIÓN do 24 de abril de 2023, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se outorga autorización administrativa previa e autorización administrativa de construción ás instalacións relativas ao proxecto do parque eólico Gato, sito nos concellos de Aranga, Coirós e Oza-Cesuras (A Coruña) e promovido por Greenalia Wind Power, S.L.U. (expediente IN408A 2017/004).

Compartir
Actualizado o: 06 xuño 2023