Solicitar a marca "Artesanía de Galicia"

Solicitar a marca "Artesanía de Galicia"

Compartir

Se es titular dun obradoiro artesán inscrito no Rexistro Xeral de Artesanía de Galicia ou dun establecemento de venda de artesanía galega, podes solicitar a autorización para o uso do distintivo da marca "Artesanía de Galicia" en etiquetas e elementos promocionais tales como bolsas, carteis, caixas e papel, así como noutros modelos que sexan autorizados.

Organización/s: Dirección Xeral de Comercio e Consumo
Tema/s: Artesanía; Comercio
Colectivo/s: Artesán/a