Obter e renovar a carta de artesán

Compartir

Pode inscribirse no Rexistro de Artesanía como artesán se acredita unha formación mínima de 500 horas nun centro acreditado ou traballou baixo a dirección dun mestre ou mestra durante 500 horas. 

Se xa está inscrito/a e leva 10 anos traballando no sector en tarefas de dirección e participación nun taller; ou impartindo formación solicite a súa carta.

Organización/s: Dirección Xeral de Comercio e Consumo
Tema/s: Artesanía
Colectivo/s: Artesán/a