TRANSPARENCIA

Autorizacións administrativas

Compartir

Consulte as autorizacións administrativas en materia de instalacións eléctricas (de distribución e transporte), de xeración, de gas e de recursos mineiros.

Tema/s: Enerxía; Industria; Recursos mineiros
Colectivo/s: Cidadáns; Empresa enerxética ou instalación industrial; Instalación industrial