Investir en Galicia

Incentivos económicos rexionais

Compartir
Fonte de información: Instituto Galego de Promoción Económica - Igape

Subvencións a fondo perdido para o fomento do desenvolvemento económico rexional a través do apoio financeiro á implantación de proxectos empresariais na Comunidade Autónoma de Galicia, co obxecto de correxir os desequilibrios territoriais existentes.

Contactos relacionados

  • Instituto Galego de Promoción Económica

    Teléfono: 900 815 151
    Correo-e: informa@igape.es

Organización/s: Instituto Galego de Promoción Económica - Igape
Colectivo/s: Investidor/a
Feitos vitais: Investir en Galicia