Organizacións de consumidores e usuarios

Compartir
Fonte de información: Instituto Galego do Consumo e da Competencia

As organizacións de consumidores e usuarios son entidades de carácter privado, independentes, e constituídas sen ánimo de lucro.

A súa finalidade é a información, educación e defensa dos consumidores. Para a Información e defensa dos consumidores dispoñen de oficinas con servizos de asesoramento xurídico especializado, financiados a través das subvencións do Instituto Galego do Consumo e da Competencia, que intentan solucionar os conflitos de consumo por medio da mediación, ou a través dos Tribunais de Xustiza.

Contactos relacionados

  • Teléfono de información ao consumidor

    Teléfono: 900 231 123

Organización/s: Instituto Galego do Consumo e da Competencia
Tema/s: Consumo
Colectivo/s: Consumidor/a; Asociación
Feitos vitais: Presentar unha reclamación