Portada > > Temas de interese

Temas de interese


Temos dispoñibles para consulta 71 temas de interese
Concellos emprendedores
Instituto Galego de Promoción Económica - Igape

Concellos emprendedores

A Lei 9/2021, do 25 de febreiro, de simplificación administrativa e de apoio á reactivación económica de Galicia regula a iniciativa galega de concellos emprendedores co obxecto de favorecer a implantación e o funcionamento das iniciativas empresariais en Galicia, con plenas garantías de sustentabilidade económica e con redución das barreiras normativas e administrativas.

Atlantic Offshore Wind Energy

Desde a Xunta de Galicia, a través da Consellería de Economía, Industria e Innovación, poñemos en marcha un programa pioneiro na enerxía eólica mariña.

Axencia Galega de Innovación - Gain

Polo Aeroespacial de Galicia

A través do Polo Aeroespacial de Galicia, a Xunta aposta de xeito decidido por xerar coñecemento e pegada industrial arredor dun sector de alto valor engadido como é o sector aeronáutico; en concreto, no ámbito dos vehículos aéreos non tripulados.

Programa de Deseño para a Innovación
Axencia Galega de Innovación - Gain

Programa de Deseño para a Innovación

O Programa de Deseño para a Innovación e a Sustentabilidade 2024 – DIFERENZA é a aposta polo deseño como ferramenta de transformación económica e social en Galicia.

Combina os obxectivos de innovación para a competitividade empresarial coa innovación responsable e social para contribuír á sostibilidade e ao benestar das persoas.

Instituto Galego de Promoción Económica - Igape

Programa ReAcciona

A través do programa ReAcciona, a Xunta de Galicia promove o acceso a servizos de alto valor engadido co apoio de persoas expertas en ámbitos como o desenvolvemento estratéxico, a dixitalización e a innovación.

Axencia Galega de Innovación - Gain

Estratexia de Consolidación da Biotecnoloxía

A Estratexia de Consolidación do Sector Biotecnolóxico de Galicia é o compromiso decidido da Xunta de Galicia por afianzar as accións de impulso e fortalecer as bases para afrontar con garantías o período ata 2025. Galicia busca así situarse estratexicamente en posicións de liderado nunha das áreas con maior proxección económica, científico-tecnolóxica e social durante a próxima década.

Instituto Galego de Promoción Económica - Igape

Galicia, camiño de futuro

Desde a Xunta de Galicia, dentro do traballo que se desenvolve desde diferentes ámbitos para atraer novos investimentos e facilitar a implantación de empresas, ofrecemos información cos principais datos económicos e potencialidades coas que conta Galicia.

Instituto Galego de Promoción Económica - Igape

Saír ao mercado exterior

Apoiamos as iniciativas de internacionalización cun amplo abano de servizos e axudas financeiras tanto en orixe como en destino. 

Laboratorio Oficial de Metroloxía de Galicia - LOMG

Laboratorio Oficial de Metroloxía de Galicia - LOMG

O Laboratorio Oficial de Metroloxía de Galicia (LOMG), integrado na Secretaría Xeral de Industria da Vicepresidencia primeira e Consellería de Economía, Industria e Innovación, é un centro que apoia con carácter horizontal ao tecido industrial galego en actividades relacionadas coa medida, a través dunha ampla carteira de servizos tecnolóxicos (de calibración, medida, ensaio, control metrolóxico do Estado de determinados instrumentos, asesoramento e formación).

Catálogos

Catálogos con información dos trámites administrativos e actuacións necesarias para a posta en marcha de proxectos.