RESOLUCIÓN do 30 de decembro de 2021, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública a rectificación das afeccións indicadas na relación de bens e dereitos afectados da solicitude de declaración de utilidade pública, en concreto, das instalacións do parque eólico dos Cotos, localizado no concello de Cerdedo-Cotobade, provincia de Pontevedra (expediente IN661A 2011/18-4).

Compartir
Actualizado o: 07 febreiro 2022

Estado actual: pechada a fase de envío de suxestións

Prazo no que estivo aberta a consulta: 17/01/2022 - 07/02/2022

Anuncios no DOG

Tema/s: Enerxía
Organización/s: Xefatura Territorial de Pontevedra