RESOLUCIÓN do 3 de maio de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública o estudo de impacto ambiental e as solicitudes de autorización administrativa previa e de construción e aprobación do proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de interese autonómico) e declaración de utilidade pública do proxecto do parque eólico Touriñán III-2, situado nos concellos da Estrada, Cuntis e Campo Lameiro, da provincia de Pontevedra (expediente IN661A 2011/13-4).

Compartir
Actualizado o: 14 xullo 2022

Estado actual: pechada a fase de envío de suxestións

Prazo no que estivo aberta a consulta: 01/06/2022 - 14/07/2022

Tema/s: Enerxía
Organización/s: Xefatura Territorial de Pontevedra