RESOLUCIÓN do 9 de marzo de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública o estudo de impacto ambiental e as solicitudes de autorización administrativa previa e de construción, proxecto sectorial (proxecto de interese autonómico) e a solicitude de declaración de utilidade pública, en concreto, das instalacións do parque eólico Outeiro Grande, emprazado nos concellos da Estrada e Forcarei (Pontevedra) (expediente IN661A 2011/1-4).

Compartir
Actualizado o: 24 maio 2022

Estado actual: pechada a fase de envío de suxestións

Prazo no que estivo aberta a consulta: 07/04/2022 - 24/05/2022