ACORDO do 24 de marzo de 2022, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, coa necesidade de urxente ocupación, a autorización administrativa de construción, o proxecto de interese autonómico e o estudo de impacto ambiental do parque eólico Lamas de Feás, situado nos concellos de Baltar, Os Blancos e Calvos de Randín, na provincia de Ourense (expediente IN661A 2011/05-3 AT).

Compartir
Actualizado o: 02 xuño 2022

Estado actual: pechada a fase de envío de suxestións

Prazo no que estivo aberta a consulta: 20/04/2022 - 02/06/2022