ACORDO do 5 de abril de 2022, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se somete a información pública a solicitude de declaración de utilidade pública, en concreto, e a necesidade de urxente ocupación que iso implica, do proxecto do parque eólico Maragouto, nos concellos de Outes e Mazaricos (A Coruña) (expediente IN408A 2017/21).

Compartir
Actualizado el: 01 junio 2022

Estado actual: cerrada a fase de envío de sugerencias

Plazo en el que estuvo abierta la consulta: 20/04/2022 - 01/06/2022