RESOLUCIÓN do 6 de abril de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se somete a información pública o estudo de impacto ambiental e as solicitudes de autorización administrativa previa e de construción, aprobación do proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de interese autonómico) e a declaración de utilidade pública, en concreto, do proxecto de solución de evacuación conxunta dos parques eólicos Cunca e Rodeira, situados nos concellos de Vila de Cruces, Silleda e Lalín da provincia de Pontevedra (expediente IN408A 2020/172)

Compartir
Actualizado o: 17 xuño 2022

Estado actual: pechada a fase de envío de suxestións

Prazo no que estivo aberta a consulta: 06/05/2022 - 17/06/2022

Anuncios no DOG

Tema/s: Enerxía
Organización/s: Xefatura Territorial da Coruña