ACORDO do 11 de xullo de 2022, da Xefatura Territorial de Ourense, polo que se someten a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a declaración de utilidade pública, en concreto, e a necesidade de urxente ocupación, a autorización administrativa de construción, o proxecto sectorial de incidencia supramunicipal e o estudo de impacto ambiental das instalacións de conexión Beariz 400 kV eixe sur, sitas nos concellos da Lama (Pontevedra), Avión e Beariz (Ourense) (expediente IN408A 2020/176).

Compartir
Actualizado o: 24 agosto 2022

Estado actual: pechada a fase de envío de suxestións

Prazo no que estivo aberta a consulta: 14/07/2022 - 24/08/2022