RESOLUCIÓN do 15 de xullo de 2022, da Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais, pola que se somete a información pública a solicitude de autorización administrativa previa, a autorización administrativa de construción, o estudo de impacto ambiental e o proxecto de interese autonómico das instalacións do parque eólico Laxabranca, situado nos concellos da Lama (Pontevedra), Avión e Beariz (Ourense), e promovido por Laxabranca, S.L. (expediente IN408A/2020/016).

Compartir
Actualizado o: 20 xullo 2022

Estado actual: en fase de envío de suxestións