RESOLUCIÓN do 13 de setembro de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se someten a información pública o estudo de impacto ambiental e as solicitudes de autorización administrativa previa e de construción e aprobación do proxecto sectorial de incidencia supramunicipal (proxecto de interese autonómico) do proxecto do parque eólico Borreiro, situado nos concellos da Estrada, Forcarei e Cerdedo-Cotobade, provincia de Pontevedra (IN408A 2019/63).

Compartir
Actualizado o: 28 novembro 2022

Estado actual: pechada a fase de envío de suxestións

Prazo no que estivo aberta a consulta: 14/10/2022 - 28/11/2022

Tema/s: Enerxía
Organización/s: Xefatura Territorial de Pontevedra