RESOLUCIÓN do 1 de decembro de 2022, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se someten a información pública as solicitudes de autorización administrativa previa e de construción, o estudo de impacto ambiental e o proxecto de interese autonómico, do parque eólico Toroña, situado nos concellos de Oia, Baiona, Tomiño e O Rosal, na provincia de Pontevedra (expediente IN408A 2020/149)

Compartir
Actualizado o: 25 xaneiro 2023

Estado actual: pechada a fase de envío de suxestións

Prazo no que estivo aberta a consulta: 12/12/2022 - 25/01/2023

Anuncios no DOG

Tema/s: Enerxía
Organización/s: Xefatura Territorial de Pontevedra